Kapat

Tarihteki 16 Türk Devleti

Türkler, tarihte çok sayıda devlet kurmuşlardır. Söz konusu bu devletlerin çoğu, yaşadığı dönemlerin büyük devletleri olmuşlardır. Bu devletlerin sayısı, mevcut bazı tarihi kaynaklara göre 113 ila 180 arasında değişmektedir. Kuşkusuz tarih sahnesinde yaşamış olan Türk devletleri sadece bu kadar değildir. Araştırmalar devam ettikçe, bu sayının artacağı ve bu devletler hakkındaki tarihi coğrafya bilgilerinin daha kesinlik kazanacağı beklenmektedir.

# Büyük Hun İmparatorluğu

MÖ 220- MS 216 arasında tarihe çıkan Büyük Hun İmparatorluğu, Asya’nın büyük bir kısmında hüküm sürüyordu. Teoman’ın kurduğu bu devlet gelecek olan devletlere de ilham kaynağı olmuştu.

# Batı Hun İmparatorluğu

MÖ 48-MS 216 yılları arasında dünya sahnesine çıkmışlardı. Pi tarafından kurulmuştu. Sarı bayrakları vardı.

# Avrupa Hun İmparatorluğu

Dünya tarihinin değişmesine sebep olan ülkelerden biri Balamir’in kurduğu Avrupa Hun İmparatorluğu’dur. Attila’nın önderliğinde Avrupa’nın içlerine kadar ilerlemiş bir devletten bahsediyoruz. Kavimler Göçü‘nün başlamasında ve Batı Roma İmparatorluğu‘nun yıkılmasında önemli bir etken olmuştur. MS 375-469 arasında tarih sahnesinde yer aldılar. Hatta Tarkan filmlerinde söylendiği gibi “Hun Türklerindenim! Altar’ın oğlu Tarkan’ım!” cümlesindeki Hunlar bu Hunlar’dır.

# Ak Hun İmparatorluğu

Orta Asya’da kurulup büyüyen ülke 132 (420-552) yıl sene boyunca hüküm sürdü. Kurucusu Aksuvar’dı.

# Göktürk Devleti

arihte adında Türk geçen ilk devlet Göktürk Devleti’dir. Bumin Kağan’ın kurduğu bu ülke ayrıca ilk defa Türkçe yazılı eser bırakan devletti. 552-745 yılları Göktürkler’in yılları oldu. “Türk Oğuz Beyleri, işitin! Üstte gök çökmedikçe, altta yer denizi delinmedikçe, ilini töreni kim bozabilir?”

# Avar Kağanlığı

Orta Avrupa’da hüküm süren bir başka devlet daha. Macaristan, Ukrayna, Slovakya, Çek Cumhuriyeti, Polonya, Hırvatistan, Slovenya, Avusturya, Romanya ve Sırbistan topraklarında hakimiyet kurmuştu. I. Bayan’ın kurduğu ülke Avrupa’yı etkileyen yapılardandı, 565-835.

# Hazar Kağanlığı

Böri Şad’ın kurduğu, Kafkasların kuzeyi, kuzeydoğu Anadolu ve Moskova’nın güneyinde hüküm sürdüğü bir devletti. 651’den 983’e kadar devam etti.

# Uygur Kağanlığı

Sadece 98 yıl süren bir kağanlık olan Uygur Devleti, Kutluk Bilge Kül Kağan tarafından kuruldu.

# Karahanlı Devleti

840 – 1212 yılları arasında Orta Asya ve günümüz Doğu Türkistan toprakları üzerinde hüküm sürmüş bir Türk devletidir.

# Gazneliler

İsmini Gazne şehrinden alan Gazneliler 963 – 1186 yılları arasında tarihteki yerlerini aldılar. Alp Tigin ilk hükümdarıdır.

# Büyük Selçuklu Devleti

Tuğrul Bey tarafından Anadolu’nun doğusu ve Horasan arasında bir ülke inşa ettiler. 1040-1157 yılları boyunca hüküm sürdü.

# Harezmşahlar Devleti

Adı en zor söylenen Türk devleti Harezmşahlar Devleti’dir. 1097-1231 yılları onların yılları olmuştu. Siyah bayrağı vardı.

# Altın Orda Devleti

Türk-Moğol Devleti olarak 266 yıl boyunca hüküm sürüp sonra dağıldılar. Kafkaslardan başlayıp Orta Asya’ya kadar sınırları uzanıyordu.

# Timur İmparatorluğu

Hindistan’ın kuzeyi, İran ve Anadolu’nun bir kısmında hüküm süren, Timur’un kurucusu olduğu devlettir. Hüküm yılları 1368-1501 arasındaydı.

# Babür İmparatorluğu

Hindistan topraklarında 332 yıl boyunca hüküm sürmüş Türk devletidir. İsmini ilk hükümdarı Babür’den alıyordu.

# Osmanlı İmparatorluğu