Kapat

700 Yıldır Çözülemeyen Gizem: Şeytanın İncili (Codex Gigas)

Dünyanın en büyük tarihi kitabı olan Codex Gigas namı diğer Şeytanın İncili, tarih boyunca gizemini koruyan ve dünya üzerinde bulunan en büyük ortaçağ elyazmasıdır. 75 kg ağırlığında, 22 cm kalınlığında, 92 cm genişliğinde, toplamda 624 sayfa olan kitabın ciltlenmesi için yaklaşık olarak 160 tane hayvanın derisinin kullanıldığı söyleniyor. 

İçinde ne yazdığı hakkında neredeyse hiçbir bilgi yok. En çok göze çarpan şey bir sayfadaki şeytan tasviridir. Kitabın nasıl yazıldığı bilinmiyor çünkü böyle bir kitabı yazmak tam 20 yıl sürüyor. Tabi bu bilinmezlik de beraberinde efsaneleri getiriyor.

Efsaneye göre, Orta Çağ’da Bohemya’daki  Pozlazice Manastırı’nda yaşayan olan bir rahip, işlediği ağır bir suçtan ötürü ölüm cezasına çarptırılır. Duvarın içine diri diri gömülme cezası alan rahip cezanın kaldırılması dahilinde Hristiyan dünyasının göreceği en büyük el yazması İncil’i yazacağını söyler. 

Bir tek İncil değil, Benedik tarikatındaki rahiplerin hayata bakışını, azizlerin listesini, Josephus Flavius’un Yahudiler tarihini, Çek tarihini, Hristiyanlar’ın en önemli bayramlarından olan paskalya bayramının nasıl hesaplanması gerektiğini de kitaba yazacağını söyler. 

Rahibin teklifi kabul edilir çünkü bu manastır için büyük bir övgü kaynağı olacaktır. Rahip kütüphaneye götürülür, önüne renk renk mürekkep konur ve yazması için eşek derileri verilir. Kapılar kapanır ve rahip yalnız bırakılır. Kitabı bitiremeyeceğini anlayan rahip şeytandan yardım ister.

Şeytan, rahibe yardım etmeyi kabul eder fakat iki şartı vardır. Birinci şartı, rahibin ruhunu kendisine satmasıdır. İkinci şartı ise kitabın sayfalarından birine kendinin resmedilmesidir. Hayatta kalmak isteyen rahip iki şartı da kabul eder. Böylece şeytan da İncil’i ortaya çıkarır. Kitap oldukça büyük ve görkemlidir. Diğer rahipler kitaba hayran kalmışlardır. Ta ki şeytanın resmedildiği sayfaya gelene kadar.

Çekler açısından büyük bir önem taşıyan bu kitap yüzyıllarca en iyi şekilde korunmuş. En değerli hazineleri olarak anılan kitap 30 Yıl Savaşları’nda İsveç Krallığı’nın galip gelmesi üzerine, İsveç tarafından ganimet olarak  1648 yılında alınıp İsveç’e götürüldü.

Şu anda İsveç Kraliyet Sarayı’nda bulunan kitap, sadece iki kere halkın görebilmesi için sergilenmiştir. Bu sergide onar kişilik gruplar halinde insanlar özel bir odaya alınmış ve sadece on dakika kitaba bakılmasına izin verilmiş.